Ncbi diabetes type 2,


DOI: Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él.

[Our metabolic surgical activity, ]

A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása. A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test. Első 14 tétele általános tudást mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban.

In men elevated estradiol levels and associated metabolic disorders have been implicated in the development of common diseases including cardiovascular disorders, insulin resistance and type 2 diabetes mellitus, as increased estradiol associated with decreased testosterone levels increases the risk of these diseases.

További 9 kérdése az inzulinhasználatról szól. Célkitűzés: Célunk ennek a tesztnek a magyar nyelvű validálása, valamint ncbi diabetes type 2 vizsgálata szociodemográfiai és betegségváltozókkal.

Publication types

Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a tesztcsomagotinzulint használó, 2-es típusú diabeteses beteg töltötte ki 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6 elsősorban online, betegszervezeteken keresztül. Eredmények: A betegségismeret-teszt belső konzisztenciája 0, ncbi diabetes type 2 elfogadható érték.

ncbi diabetes type 2

A válaszadók a ketoacidosis fogalmát, az egyes ételek tápanyag-összetevőit és az elfogyasztott ételek vércukorszintre gyakorolt hatását illető kérdésekre tudták a választ a legkevésbé.

A magyar teszt a szakirodalomnak megfelelő gyenge, negatív irányú összefüggésben áll az életkorral, és pozitív a kapcsolata az inzulinhasználat hosszával, valamint a napi vércukorszintmérés és inzulinbeadás számával. A betegségismeretet függetlenül egyedül a napi vércukorszintmérés mennyisége jósolta meg.

A teszt konvergens validitását mutatja gyenge, de szignifikáns összefüggése az egészségértést mérő Brief Health Literacy Screening kérdésekkel. Következtetés: A magyar nyelvű Diabetes Betegségismeret Teszt alkalmas a diabetesszel élők tudásszintjének felmérésére.

ncbi diabetes type 2

Mintánkban a betegségismeret magas szintje az inzulint használók megfelelő edukációjával függhet össze. Ugyanakkor eredményeink felhívják a figyelmet a betegek diétával kapcsolatos magasabb szintű tudásának szükségességére.

Orv Hetil. Introduction: According to the Hungarian Central Statistical Office, more than 1 million diabetic patients live in Hungary.

DOI:

It is essential to enhance and sustain the knowledge, skills and self-efficacy of patients. Its first 14 items measure general knowledge: the nutritional value of food, and causes of change in blood glucose level.

MeSH terms

Its further 9 items are about insulin usage. Objective: To examine the reliability and the validity of the Hungarian version of DKT2 as well as its association with sociodemographic and illness-related variables.

ncbi diabetes type 2

Methods: In our cross-sectional quantitative study, patients 84 women, mean age: Results: The α coefficient for the test is 0. The mean of the correct answer rate is Problem areas for our patients included interpreting ketoacidosis, the nutritional value of foods and the effect of foods on blood glucose level.

ncbi diabetes type 2

The score of the Hungarian test - in accordance with the literature - correlates negatively with age, positively with the year of insulin-usage and with the number of daily insulin intake and of blood glucose measurement. Illness knowledge was independently predicted only by the number of daily blood glucose measurement.

ncbi diabetes type 2

The convergent validity of the Hungarian test is supported by its weak but significant association with Brief Health Literacy Screen questions. Their high level of knowledge can be traced back to the speciality of the subjects as well as to the overall education of insulin users. Nevertheless, our results draw attention to the necessity of enhancing the level of dietetic knowledge of patients.

  • [Effects and significance of estradiol in men]
  • [Starving for independence. Anorexia nervosa in an adolescent with type 1 diabetes]
  • Külföldi készítmények a diabétesz kezelésére
  • Kezelés a cukorbetegség, az első típus
  • Kezelése répa juice diabetes

Keywords: Diabetes Betegségismeret Teszt; Diabetes Knowledge Test; betegségismeret; egészségértés; health literacy; illness knowledge; validity; validálás. MeSH terms.