Lancet diabetes endocrinol abbreviation, متعلقہ بک لسٹیں


Ezek mellett esettanulmányoknak, összefoglaló irodalmi referátumoknak, a belgyógyászat és határterületeinek működését elősegítő írásoknak, módszertani leveleknek is szívesen adunk helyet. A kéziratokra általánosságban a uniform requirements for Manuscipts submitted to Biomedical journals international Committee of Medical journal Editors.

A kézirat benyújtásának feltételei: a dolgozatot korábban még nem publikálták kivéve előadás-kivonat vagy phd-értekezés formájábana kézirat benyújtását valamennyi szerző jóváhagyta, a dolgozat nem sérti a Helsinki deklarációrevízió előírásait, a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek, a laboratóriumi állatkísérleteket a vonatkozó szabályzatok szerint végezték. Szerzőség szerző az, aki egy adott munkához alkotó módon járult hozzá, beleértve a tervezést, a kivitelezést, az ellenőrzést, valamint a dolgozat megírását.

Pre- és perinatalis stressz, vazopresszin szerepe stresszben Zelena Dóra - PDF Free Download

A bírálók felkérése és a kézirat közlésre való elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg. A kézirat a megjelenésig titkosnak számít. Ennek figyelembevétele vonatkozik a szerkesztőségre, szaklektorokra, a kiadóra stb.

05 MODY and LADA

A kézirat elbírálási folyamata során információkat csak a szerkesztőség adhat, de csak a szerzőnek és avp hormon szaklektoroknak.

A szerző értesítést kap a szerkesztőségtől 1.

Generate description - Forráskód

Helyesírási alapelvek, ortográfia. A kéziratot a magyar helyesírás szabályai szerint szerkesztjük, a szakkifejezések írásában az orvosi helyesírási szótárban Akadémiai Kiadó foglaltak az irányadók.

Akármelyik latin vagy magyar írásmódot alkalmazzuk, lényeges, hogy az adott kifejezés írásmódja egységes legyen. Latinos írásmóddal de nem angolos latinsággal írjuk a kettős latin neveket, az anatómiai neveket, a betegségek, elváltozások, tünetek, diagnózisok hagyományos elnevezését, akkor is, ha görög eredetűek pl. A magyar helyesírás szerint, fonetikusan javasoljuk általában írni: a társtudományok szakkifejezéseit kémia, fizika pl.

Pre- és perinatalis stressz, vazopresszin szerepe stresszben Zelena Dóra

Technikai követelmények A kéziratokat elektronikus úton kérjük a szerkesztőségbe továbbítani. Eredeti munka megírásakor célszerű a következő tagolást követni: Bevezetés célkitűzés, rövid hivatkozás az irodalmi előzményekreBetegek és módszerek, Eredmények, Megbeszélés következtetés.

A kézirat teljes terjedelme ne haladja meg a karaktert. A szövegben minden ábrára és táblázatra hivatkozni kell. A táblázatokat Word dokumentumként, szerkeszthető formában kérjük.

1 es cukorbetegség gyógyítása

A grafikus ábrákat a Kiadó átrajzoltatja. A fényképeket digitális formában, tif vagy jpg kiterjesztéssel kérjük, lehetőleg minél nagyobb méretben min. Csak kifogástalan minőségű felvétel fogadható el. Ha mód van rá, szíveskedjenek a háttérre ügyelni, zavaró árnyékok, nem odatartozó tárgyak stb. Kérjük, hogy az ábrákat ne helyezzék Word vagy powerpoint dokumentumba, mert ezek gyenge felbontásuk miatt nyomdai felhasználásra alkalmatlanok!

Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélye esetén közölhető a forrás feltűntetésévelvagyis a mástól átvett ábra, táblázat, fotó stb. Összefoglalás A kézirathoz magyar és angol nyelvű, csak a tényszerű adatokat közlő, a dolgozat lényegének megértését lehetővé tevő, sor terjedelmű összefoglalást kérünk mellékelni 3.

sebészi kezelése a diabétesz betegség

Az angol nyelvű összefoglalásban summary a szerzők neve keresztnév rövidítve és dolgozat címe is szerepeljen. Az összefoglalás és a dolgozat címe ne tartalmazzon rövidítéseket. Kulcsszavak megadását magyar és angol nyelven egyaránt kérjük. Az angol kulcsszavakat a MeSH Medical Subject Headings szótárból kell kiválasztani és ezek magyar nyelvű megfelelőit kell magyar kulcsszavakként feltüntetni.

A hivatkozások az első három szerző nevét lancet diabetes endocrinol abbreviation további szerzők esetén az és mtsai kiegészítéssela dolgozat címét és a megjelenés helyét és idejét tartalmazzák a következő módon: green j, jot Ts, gold Ml: Apoptosis and loss of renal tissue. Lancet diabetes endocrinol abbreviation se, Williams ra szerk.

google kezelése cukorbetegség

Kongresszusi előadás nyomtatásban megjelent rövidített szövege abstract és személyes közlés nem idézhető közleményként. Elektronikus forrás idézésére példa: Kaul s, diamond ga: good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann intern Med [internet] jul 4 [cited jan 4]; 1 : Available from: Az irodalomjegyzéket az idézési sorrend szerint sorszámozva kérjük, és a szövegben a cikkekre számmal történjen hivatkozás.

Selye János IIIb.

A kézirat végén kérjük az első szerző munkahelyi címét, telefon- és faxszámát, illetve -címét közölni. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott.

Vitamin D and autoimmune thyroid diseases

Jelenleg az I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika docense ben szerzett PhD-fokozatot a hepatológia szabad gyökös és immunológiai vonatkozásai témakörben ben belgyógyászatból, ben gasztroenterológiából szakvizsgázott.

Az Orvosi Hetilap főszerkesztő-helyettese. A PTE I. Belgyógyászati Klinikán magyar és angol nyelven gasztroenterológia tantárgy oktatásában vesz részt óta a Dél-Dunántúli Májbetegek civil egyesületének titkára. Belgyógyászati Klinika volt igazgatója, az MTA rendes tagja. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság volt elnöke és vezetőségi tagja. Jelenleg egyetemi adjunktusként dolgozik ben PhD-fokozatot szerzett óta tagja a hepatológia kutatócsoportnak.

  1. И выключил телефон.
  2. Új irányok a cukorbetegség kezelésében
  3. Kezelés népi diabetes mellitus méz

Fő érdeklődési területe a májcirrhosis és infekciók kapcsolata, valamint a bél-máj tengely vizsgálata májcirrhosisban és autoimmun májbetegségekben. Szathmári Miklós Előző főszerkesztők past Editors : Dr. Hetényi Géza Dr. Gömöri Pál Dr. Julesz Miklós Dr. Magyar imre Dr. Dank Magdolna Dr. Domján Gyula Dr. Eggenhofer Judit Dr. Gasztonyi Beáta Dr. Herszényi László Dr. Hunyady Béla Dr. Járai Zoltán Dr.