Guidelines for treatment of hypertension in diabetes. The efficacy of indapamid in different cardiovascular outcome – Meta-analysis | Semantic Scholar


Belgyógyászati Klinika, Budapest Summary The American hypertension recommendation issued in changed the definition and treatment of hypertension. The recommendation was made in the spirit of a strong reduction of cardiovascular events. Az ajánlás a kardiovaszkuláris események erőteljes csökkentésének jegyében készült. Bevezetés

Belgyógyászati Klinika, Kardiológiai Tanszék, Pécs 2Aesculap Akadémia, Doktorjelöltek Iskolája, Budapest Summary Background: Aggressive treatment of blood pressure, too low systolic and diastolic blood pressure can adversely affect the blood supply to organs, especially in the case of coronary heart disease. Aims: We wanted to analyze the relationship between blood pressure categories and the incidence of coronary artery disease in treated middle-aged and elderly hypertensive patients.

In both age groups CAD prevalence increased before and after the nadir. Multivariate logistic regression analysis proved the validity of the relationship. Patients with diabetic hypertension had a higher incidence of CAD in both age groups and all blood pressure categories compared with all hypertensive patients treated.

a vesebetegség alatt diabetes mellitus

Under mmHg, the incidence of CAD increased again and was confirmed by regression analysis U formation. For DBP, the nadir was between 70—79 mmHg, with a modest increase in CAD incidence in middle-aged patients and only a very small increase in the elderly under the nadir.

Changes in diastolic blood pressure were not significant by regression analysis. Conclusion: In hypertensive patients, target blood pressure below mmHg systolic and 70 mmHg diastolic pressure may increase the incidence of coronary artery disease. Célkitűzés: Középkorú és idős kezelt hipertóniás betegekben elemezzük a vérnyomás-kategóriák és a koronáriabetegség előfordulásának kapcsolatát.

Betegek és módszer: A Magyar Hipertónia Regiszter adatbázisa alapján két korcsoportban 45—64 évesek, 33 fő és 65—84 éhgyomri cukor magas, 27 fő megvizsgáltuk a koronáriabetegség CAD százalékos előfordulási arányát a szisztolés SBP és diasztolés DBP vérnyomásértékek függvényében.

A vérnyomásértékek és a CAD-előfordulási arány összefüggését többváltozós logisztikus regresszióval elemeztük. Mindkét korcsoportban a mélypont előtt és után a CAD-előfordulás emelkedett.

The efficacy of indapamid in different cardiovascular outcome – Meta-analysis

Az összefüggés valódiságát a többváltozós logisztikus regressziós elemzés bizonyította. A diabéteszes hipertóniás betegeknél mindkét korcsoportban és minden vérnyomás-kategóriában nagyobb volt a CAD százalékos előfordulása, szemben az összes kezelt hipertóniásoknál észleltekkel.

DBP esetében a mélypont 70—79 Hgmm között volt, középkorúaknál ez alatt értékelhető CAD-előfordulás-emelkedést láttunk, időseknél viszont csak igen kis mértékben. A diasztolés vérnyomásnál észlelt változások a regressziós elemzés szerint nem voltak szignifikánsak. Következtetések: A hipertóniás betegek kezelése során 65 év alatt a65 év felett a Hgmm szisztolés, illetve a 70 Hgmm diasztolés érték alatti célvérnyomás megnövelheti a koronáriabetegség előfordulását.

Az eredmények mindkét nemben, valamint az idős, 75 év feletti egyénekben is érvényesültek 2. Ezen vizsgálatok alapján az amerikai és a kanadai hipertóniakezelési irányelv módosította az eddigi célértékeit, és nagy különbségek alakultak ki az európai és azon kívüli irányelvekben, egyúttal világméretű vita alakult ki, amely a mai napig is tart 3. Ennél még nagyobb veszély, hogy a diasztolés vérnyomás DBP 70, vagy akár 60 Hgmm alá is kerülhet.

Ez guidelines for treatment of hypertension in diabetes már jelentősen csökkenti a koronária-átáramlást, különösen koronáriabetegségben CAD és hipertóniában balkamra-hipertrófiával — LVH — vagy anélkül 4. Hazánkban Kiss és Kékes ben 5 jelezte a SPRINT-vizsgálat kritikájánál az alacsony DBP káros hatását a koronária flow-ra, és más szerzőkkel egyetértve 6, 7 felvetette a várható — J-fenomén broschüre diabetes ernährung ismert — jelenség kialakulását.

A Magyar Hipertónia Regiszter MHR adatbázisa lehetőséget adott számunkra, hogy elemezzük a fenomén jelenlétét hipertóniához HT társult koronáriabetegség esetén. Betegek és módszer A Magyar Hipertónia Regiszter célvezérelt, a hipertóniás populáció alapvető tulajdonságairól, a hipertóniabetegség stádiumainak, a vérnyomás-csökkentési célérték elérésének előfordulási gyakoriságáról, a kockázati tényezőkről, a társbetegségekről és a terápiáról ad tudományos, gyakorlati információt 8.

Az MHR esetében a mintavétel ismételt, egyszerű típusú homogénnek tekintett csoportra jellemző volt.

modern gyógyszerek a kezelés a 2. típusú diabétesz

Az egyének kiválasztása minden esetben a háziorvosi rendelőben történt, az egymást követő rendelési napokon az egymást követően megjelent hipertóniás betegek kerültek regisztrálásra szisztematikus mintavétel, megjelenési sorrend alapján.

Ezt követően speciális MHR-adatlap kitöltése történt. Jelen elemzésünkben a —— évben regisztrált hipertóniás és diabéteszes hipertóniás betegek szerepelnek.

Az adatbázisból összegyűjtöttük a koronáriabetegségben szenvedő betegeket. Koronáriabetegnek CAD azokat a hipertóniás személyeket minősítettük, akiknek előzetesen miokardiális infarktusuk volt, vagy az EKG-vizsgálat iszkémiás jeleket mutatott.

Troughts about the new American Hypertension Guideline

A diabéteszes hipertóniás betegek esetében a diabéteszt DM a kezelőorvosi diagnózis igazolta. A két korcsoportban megvizsgáltuk a koronáriabetegség százalékos előfordulási arányát a szisztolés SBP és diasztolés DBP vérnyomásértékek függvényében.

A vérnyomásértékek és a CAD-előfordulási arány összefüggését többváltozós logisztikus regresszióval vizsgáltuk, és az esélyhányadossal OR fejeztük ki. A regressziónál életkor, nem, diabétesz, BMI, trigliceridszint, dohányzás szerinti illesztést végeztünk. Külön elemeztük a vélemények a kezelés cukorbetegség piócák hipertóniás eseteket. A diabéteszes hipertóniásoknál a regressziószámításnál kor, nem, BMI, szérumtriglicerid- és dohányzásillesztést alkalmaztunk.

Az összes elemzett hipertóniás beteg esetében az egyes vérnyomás-kategóriákhoz tartozó — korcsoportra bontott — beteglétszámot az 1.

Eredmények A koronáriabetegség előfordulási gyakorisága a szisztolés és diasztolés vérnyomás értékek függvényében. Az észlelt jelenség valódiságát többváltozós logisztikus regresszióval kívántuk bizonyítani 2. Az SBP esetében az esélyhányados erősen szignifikáns a mélyponthoz referencia képest mindkét irányban, mind a két korcsoportban.

[Hungarian Heart Failure Registry 2015-2016. Preliminary results]

A két korcsoport közötti különbség az, hogy a középkorú felnőtteknél Hgmm alatt, az idős betegeknél Hgmm alatt kezd újra emelkedni szignifikánsan az OR-érték. A DBP esetében a referenciaponttól lefelé, középkorúaknál 70 Hgmm, időseknél 65 Hgmm alatt mutat szignifikáns eltérést — növekedést — az esélyhányados. A referenciaértékektől felfelé az OR mindkét korcsoportban szignifikánsan növekvő értékeket mutat, kifejezettebben a középkorúaknál.

A koronáriabetegség előfordulási gyakorisága a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékek függvényében diabéteszes hipertóniás betegekben. Az egyes vérnyomásértékekhez tartozó — korcsoportokra bontott — beteglétszámot a 3.

A diabéteszes hipertóniás betegeknél mindkét korcsoportban és minden vérnyomás-kategóriában nagyobb a CAD százalékos előfordulása, szemben az összes kezelt hipertóniásnál észlelt átlagokkal.

Szisztolés nyomás esetében a CAD-előfordulás mélypontja mindkét korcsoportban — Hgmm-nél van. A mélypont alatti és feletti vérnyomás kategóriák esetében a CAD-előfordulási gyakorisága jelentősen növekedett. Diasztolés vérnyomás esetén a mélypont 70—79 Hgmm között van. A szisztolés nyomás esetében U-formációt, a diasztolés nyomásnál nem jellemző, de inkább J-formációt észleltünk.

Az összefüggések bizonyítása érdekében itt is elvégeztük a többváltozós logisztikus regressziós számításokat 4.

nyers élelmiszerek diabétesz kezelésére szolgáló

Az elemzés alapján az esélyhányados változása az SBP esetében mindkét irányban és mindkét korcsoportban szignifikáns volt. DBP esetében 80 Hgmm felett referenciaérték az OR-növekedés szignifikáns volt, azonban 70 Hgmm alatt az OR-növekedés egyik korcsoportban sem bizonyult szignifikánsnak.

Ezzel összefüggésben írták le a J- vagy U-formáció megjelenését 4, 9. A J- vagy U-görbe jelenségről beszélünk akkor, ha egy sajátos összefüggés alakul ki a szisztolés SBP vagy diasztolés vérnyomás DBP nagysága és a hipertóniás komplikációk megjelenése között.

Van az SBP, illetve a DBP nagyságának egy értéke holtpontahol a CV-komplikációk előfordulása a legalacsonyabb, ez előtt és után — a vérnyomásértékek növekedése, illetve csökkenése során — a komplikációk megjelenése újra emelkedik 9. A jelenséget kezelt hipertóniásoknál először Stewart írta le, aki 6,25 évig követte a betegek sorsát.

beurer vércukormérő

Észlelése szerint a miokardiális infarktus incidenciája ötször nagyobb azoknál, akiknél a DBP 90 Hgmm alatt volt, szemben azokkal, akiknél — Hgmm közötti. A továbbiakban — az antihipertenzív kezelés optimális célértékének keresése közben — újra előkerült a jelenség elemzése mélyebb vizsgálati szinten.

Az eddigi megbízható nemzetközi adatok alapján összeállítottuk azon vizsgálatokat, amelyekben a sziszto­lés és diasztolés vérnyomás nagysága és a CV-események, illetve halálozás előfordulása közötti összefüggést elemezték.

Ezekben hipertóniások és diabéteszes hipertóniások egyaránt szerepeltek, antihipertenzív kezelést kaptak és J- vagy U-jelenséget észleltek 5.

  1. Frakció 2 kezelés a cukorbetegség
  2. Primary percutaneous coronary intervention PPCI was performed in
  3. DOI:

Összeállításunkban az guidelines for treatment of hypertension in diabetes két formájával találkoztunk. Az egyik, amely az összefüggést vizsgálta többváltozós logisztikus regresszióval a vérnyomásértékek és a CV-kimenetel CV-esemény vagy mortalitás között, a másik az agresszív és standard antihipertenzív kezelés összehasonlítását végezte, illetve kereste az optimális SBP- és DBP-értékeket.

Kang és Wang évi irodalmi elemezésük alapján úgy vélik, hogy a jelenség elsősorban kezelt hipertóniásoknál, valamint olyan betegcsoportoknál releváns, akik antihipertenzív gyógyszereket kaptak Természetesen idős egyéneknél — az izolált szisztolés hipertónia gyakorisága miatt — a kezelés során gyakran és könnyen alakul ki alacsony diasztolés nyomás, és ez növeli a J- vagy U-fenomén kialakulásának gyakoriságát annak minden következményével vesekárosodás, demencia stb.

Ilyen esetekben a pulzusnyomás PP emelkedése is jellemző A több tényezővel illesztett többváltozós regressziós elemzésnél az SBP és a DBP vonatkozásában egyaránt igazolni tudtuk a vérnyomásértékek és a CAD-előfordulás közötti sajátos összefüggést mindkét életkorcsoportban. A 45—64 éves korcsoportban jellemző U-formációt, az idős korcsoportban inkább J-formációt észleltünk.

a gyomorfekélyek kezelése a cukorbetegség népi jogorvoslatokkal

A diabéteszes hipertóniások esetében számos tanulmány foglalkozott a vérnyomás és a CAD-előfordulás összefüggésével. Ma is érvényes Haffner klasszikus megfigyelése, amely szerint a diabétesz jelenléte önmagában emeli a koronáriahalálozás arányszámát Chrysant 4, 12 összefoglalta a régebbi és újabb — már a Sprint utáni — megfigyeléseket, ezt egészíti ki Bergmark 17 Ezek összegzése egyértelműen arra utal, hogy az agresszív antihipertenzív kezelés — a koronáriabetegség vonatkozásában — egyértelműen nem hasznos, és Hgmm SBP, illetve 70 Hgmm DBP alatti értékek diabétesszel járó hipertóniások esetében is kialakítják a J-formációt.

Magunk a diabéteszes esetekben hasonló összefüggést találtunk, de csak az SBP vonatkozásában. A J-fenomén megjelenését két patofiziológiai jelenség magyarázza. Az egyik tényező az, milyen a regionális keringés mechanizmusa adott szerv esetében 7. Itt jelentős eltérés van a koronária, az agyi és a renális keringés között. A koronáriakeringés esetében magas a lokális perifériás rezisztencia. Amikor a BP alacsony, a koronáriakeringés nagyon érzékeny a csökkenő perfúziós nyomásra, különösen, ha atheromás plakk van, és károsodott a koronáriaáramlási rezerv.

Az agyi és a renális keringésnél általában alacsony a lokális perifériás rezisztencia, és az autoreguláció az érdiaméter változásával történik. A cerebrális véráramlás nagyon széles artériásnyomás-határok között 60— Hgmm stabil marad CAD fennállása esetén a koronáriaáramlás autoregulációja már károsítva van, másrészt a koronáriaszűkület fokától függően a frakcionált flow rezerv is károsodott. Társuló hipertóniában — a legtöbbször a kezelés hatására — a DBP jelentős esése csökkentheti a koronáriaperfúziós nyomást guidelines for treatment of hypertension in diabetes epikardiálisartéria-szűkülettől disztálisan egy kritikus szintre, amelynél már az autoreguláció nem működik.

Így itt lokálisan miokardiális iszkémia, s akár nekrózis is kialakulhat. Ez a folyamat még kifejezettebb, ha a hipertóniához balkamra-hipertrófia is társul 9.