Egészségügyi szakirányú továbbképzés. Szakirányú továbbképzés


Karunkon az alábbi szakirányú továbbképzések közül választhat: Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak A Menedzserképző Központ az almákkal való kezelés cukorbetegség útjára indította minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szakját, ahol a hallgatók három féléves gyakorlatorientált, menedzseri szemléletű képzés során válnak minőségügyi szakemberekké.

Szakirányú továbbképzések orvosi Szakirányú továbbképzések Egészségügyi tevékenységet Magyarországon önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Ez alatt az idő alatt az egészségügyben dolgozó személyeknek kötelező továbbképzésen kell részt venni, ennek igazolása a nyilvántartás megújításának feltétele.

A képzés gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket kíván átadni minőségügyi vezetőknek és munkacsoportjuk tagjainak, felülvizsgálóknak, auditoroknak, intézményi és belső koordinátoroknak, valamint a minőségügy és betegbiztonság iránt érdeklődő szakembereknek, kutatóknak és döntéshozóknak. A programra olyan jelentkezőket várunk, akik egészségügyi felsőfokú diplomával és több mint három év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de mindenekelőtt elkötelezettek egy biztonságosabb egészségügy felépítéséért.

A következő képzés várható indulása: A képzésben hivatásos segítő szakemberek vesznek részt.

egészségügyi szakirányú továbbképzés

A leegyszerűsítő mindennapi szóhasználattól eltérően segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A képzési program kulcsfogalmai: az önismeret és a társadalomismeret fejlesztése, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, egészségügyi szakirányú továbbképzés, interdiszciplináris együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete egyházi felsőoktatási intézményekkel együttműködve szeptemberétől akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.

Idegennyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzés - tájékoztató videó

A képzés célja a lelkigondozók társadalom- és bölcsészettudományi továbbképzése, saját mentálhigiénéjük megerősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségek fejlesztése. A résztvevők az elméleti és gyakorlati stúdiumokon segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló egészségügyi szakirányú továbbképzés és csoportok problémáit, segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján és döntéseik meghozatalában, támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, valamint felkészültebben lássák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói feladatokat.

További információ Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak A laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete hirdeti meg, együttműködésben a Szoptatásért Magyar Egyesülettel.

  • Гроши.
  • Vércukor normál értékek
  • Szegedi Tudományegyetem | Szakirányú továbbképzések

A képzés célja szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védőnők, szülésznők, gyermekszakápolók, humán segítő foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintű ellátására, és a nemzetközi laktációs szaktanácsadói IBCLC vizsgára való sikeres felkészítés. A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területeken: Orvos- és egészségtudomány Társadalomtudomány Pedagógusképzés További feltétel, hogy a jelentkező rendelkezzen óra igazolható klinikai tapasztalattal szoptató anya-gyerek párosok kísérése terén, mely kiváltható óra nemzetközi laktációs szaktanácsadó mentorálása mellett történő gyakorlattal.

További információ Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak A szakképzési program célja az egészségügyi, a pedagógiai és a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek pl. A képzés anyaga és az ennek mentén megalapozott szakmai munka többféle konzultációs és terápiás szemlélet, gyakorlat szintézise, amely ilyen formán új, integrált irányvonalat képvisel a kora gyermekkori intervenciók területén.

Postacím: Budapest, Üllői út

A képzés nyomán a meglévő pszichoszociális és egészségügyi szakmákon belül egy új szubspecialitás jön létre, és ez olyan szakmai kompetenciabővítéssel jár, mely a korai prevenció, intervenció és a gyógyítás területén egyaránt hatékonyan működik. További információ Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés Az aktív idősödés és az innováció Magyarország és Európa számára is kulcsfogalommá vált.

egészségügyi szakirányú továbbképzés

Az elöregedésből fakadó kihívások az élet valamennyi területét érintik, számos élethelyzetben és munkahelyen megkerülhetetlenek.

Szükségessé vált egy olyan interdiszciplináris megközelítésű képzés, amely idősbarát age-friendly szemlélettel támpontokat nyújt az idősödéssel összefüggő problémák megoldásához. A Mentálhigiéné Intézet Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzésének célja: a szakemberek a megfelelő kompetenciák birtokában, innovatív idősügyi gyakorlatokat, jó példákat, sikeres modellprogramokat adaptáljanak, alakítsanak ki és terjesszenek a lehető legszélesebb körben.

egészségügyi szakirányú továbbképzés

A képzés levelező tagozaton, online és jelenléti tanegységek kombinációjával blended-learning képzés valósul meg. A képzés 2 féléves.

egészségügyi szakirányú továbbképzés

További információ Közösségi és családi mediáció A mediátor olyan szakember, aki vitás helyzetben pártatlanul közvetít a felek között: tereli az egyeztetés folyamatát és a megfogalmazott érdekek és szükségletek figyelembevételével segít az érintetteknek egy olyan megállapodást megkötni a jövőre nézve, amely valamennyi fél számára elégedettséget és megnyugvást tud eredményezni.

A képzés mind tartalmában, mind formájában innovatívnak tekinthető azáltal, hogy vegyíti a hagyományos elméleti oktatást a egészségügyi szakirányú továbbképzés, kiscsoportos, interaktív és tapasztalati elemekre épülő tréningmódszerekkel. A képzés oktatói tudományos tevékenységük mellett terepen dolgozó, gyakorló mediátorok és trénerek, így kellő szakértelemmel tudják közvetíteni a gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat.

Jelenlegi hely

A felvétel feltétele legalább alapképzési szakon szerzett diploma a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott területek egyikén. További információ Iskolai szociális munka Az óvodai és iskolai szociális munka elsődleges célja a köznevelési intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a családok segítése és pedagógusok nevelő munkájának segítése.

  • Редкую наблюдательность.
  • Diabetes harlor
  • Egészségügyi menedzsment szak

Épp ezért az egyik legnagyobb hangsúlyt a szociális munkások tevékenységében a prevenciónak kell kapnia, fókuszban az egészségfejlesztésben való közreműködésben, a függőségek kialakulásának megelőzésében, az iskolai lemorzsolódás és az iskolai erőszak megelőzésében, csökkentésében. A fentiekhez igazodva az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének munkatársai szakmai tapasztalataira építkezve, gyakorlati tudást kíván biztosítani a hallgatók számára.

egészségügyi szakirányú továbbképzés

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzésünkben fontos szerepet kap a resztoratív szemlélet, mentálhigiénés többlettudás és a csoportokkal végzett munka.

A felvétel feltétele legalább alapképzésben korábban főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk. Felkért oktatóink: Guti Tünde egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, diplomás ápoló, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ápolási igazgatója. Horváth Zsolt orvos, fogorvos, közgazdász.