Diabetic neuropathy symptoms


Had at least 1 prior anti-MM regimen and no more than 3 prior anti-MM regimens.

diabetic neuropathy symptoms

Documented evidence of progressive MM based on the Investigator's determination according to the modified IMWG response criteria on or after their most recent regimen.

Written informed consent in accordance with federal, local, and institutional guidelines. Patients with chronic, stable Grade 2 non-hematological toxicities may be included following approval from the Medical Monitor.

Adequate hepatic function within 28 days prior to C1D1: a. Patients receiving hematopoietic growth factor support, including erythropoietin, darbepoetin, granulocyte-colony stimulating factor G-CSFgranulocyte macrophage-colony stimulating factor GM-CSFand platelet stimulators e.

Patients must have: -At least a 2-week interval from the last red blood cell RBC transfusion prior to the Screening hemoglobin assessment, and -At least a 1-week interval from the last platelet transfusion prior to the Screening platelet diabetic neuropathy symptoms.

Modeling long-term diabetes and related complications in rats J Pharmacol Toxicol Methods. Mar-Apr ;

Female patients of diabetic neuropathy symptoms potential must agree to use 2 methods of contraception including 1 highly effective and 1 effective method of contraception and have a negative serum pregnancy test at Screening.

Male patients must use an effective barrier method of contraception if sexually active with a female of childbearing potential. For both male and female patients, effective methods of contraception must be used throughout the study magas cukor for 3 months following the last dose of study treatment.

A beteg akkor választható be a vizsgálatba, american diabetes association grants megfelel az összes alábbi feltételnek: 1.

Hisztológiailag igazolt MM, az IMWG irányelvek szerint mérhető betegséggel, amihez teljesülnie kell az alábbiak közül legalább 1-nek: a. Legalább 1, legfeljebb 3 korábbi anti-MM kezelést kapott.

Dokumentummal igazolható, hogy a legutóbbi kezelés alatt vagy azóta az MM progrediált a Vizsgáló határozza meg a módosított IMWG válaszkritériumok szerint.

ECOG pontszáma 0, 1 vagy 2.

Aláírta a tájékoztatáson alapuló beleegyező nyilatkozatot az állami, helyi és intézményi előírások szerint. Betöltötte Krónikusan fennálló, stabil 2. Megfelelő vérképző funkció az 1. Diabetic neuropathy symptoms hematopoetikus növekedési faktor támogatást, pl.

Fogamzóképes nőbetegeknek vállalniuk kell, hogy 2 különböző 1 kiemelkedően hatékony és 1 hatékony fogamzásgátlási módszert alkalmaznak, és szűréskor negatívnak kell lennie a szérumból végzett terhességi tesztjüknek.

A férfi betegeknek hatékony barrier típusú fogamzásgátlási módszert kell alkalmazniuk, ha fogamzóképes nőpartnerrel aktív szexuális életet élnek. Mind a férfi, mind a nőbetegek esetében a hatékony fogamzásgátlást a vizsgálat időtartama alatt végig, valamint a vizsgálati kezelés utolsó dózisától számolva még 3 hónapig alkalmazni kell.

Has received selinexor or another XPO1 inhibitor previously.

Prior malignancy that required treatment, or has shown evidence of recurrence except for non-melanoma skin cancer or adequately treated cervical carcinoma in situ during the 5 years prior to randomization. Has any concurrent medical condition or disease e. Uncontrolled active infection requiring parenteral antibiotics, antivirals, or antifungals within 1 week prior to C1D1.

Patients on prophylactic antibiotics or with a controlled infection within 1 week prior to C1D1 are acceptable.

Active plasma cell leukemia. Documented systemic light chain amyloidosis. MM involving the central nervous system.

diabetic neuropathy symptoms

Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes POEMS syndrome. Intolerance, hypersensitivity, or contraindication to glucocorticoids. Localized radiation to a single site at least 1 week before C1D1 is permitted. Glucocorticoids within 2 weeks of C1D1 are permitted.

Patients on long-term glucocorticoids during Screening do not require a washout period but must be able to tolerate the specified dexamethasone dose in this study. Active graft versus host disease after allogeneic stem cell transplantation at C1D1.

Clinical trials

Pregnant or breastfeeding females. Major surgery within 4 weeks prior to C1D1. Active, unstable cardiovascular function: a. Symptomatic ischemia, or b. Uncontrolled clinically significant conduction abnormalities e. Myocardial infarction within 3 months prior to C1D1. Contraindication to any of the required concomitant drugs or supportive treatments. Patients unwilling or unable to comply with the protocol, including providing hour urine samples for urine protein electrophoresis at the required time points.

Az alábbi kizárási feltételek bármelyikének megfelelő betegek nem választhatók be a vizsgálatba: 1. Korábban már kapott szelinexort vagy másfajta XPO1-gátlót. A randomizálás előtt 5 éven belül előfordult kezelést igénylő vagy kiújulást mutató rosszindulatú elváltozás kivéve a nem-melanoma típusú bőrrákot és a méhnyak megfelelően kezelt in situ karcinomáját. A több mint 5 éve gyógyító célzattal kezelt és kiújulást nem mutató rák nem kizáró ok. Bármi olyan állapot vagy betegség fennállása pl.

Olyan nem kontrollált aktív fertőzés az 1. Elfogadható az a beteg, aki profilaktikus antibiotikum-kúrát kap, vagy kezelt fertőzése van az 1.

diabetic neuropathy symptoms

Aktív plazmasejtes leukemia. A központi idegrendszert is érintő MM. POEMS szindróma: polyneuropátia, organomegália, endokrinopátia, monoklonális gammopátia és bőrelváltozások.

Gerincvelő kompresszió.

  1. DOI:
  2. Principal inclusion criteria 1.

Másod fokúnál súlyosabb neuropátia vagy legalább 2. Glükokortikoidokkal szembeni intolerancia, túlérzékenység vagy ellenjavallat.

diabetic neuropathy symptoms

Sugárkezelés, kemoterápia, immunterápia vagy bármilyen más rákellenes kezelés az 1. A hosszú távú glükokortikoid-kezelést kapó betegeknek a szűrés alatt nem kell kiürülési időszakot tartaniuk, de képesnek kell lenniük arra, hogy tolerálják a vizsgálat alatt az előírt dexametazon dózist.

Aktív graft versus host betegség allogén őssejtátültetést követően az 1. Terhes vagy szoptató nőbeteg. Nagyműtét az 1.

diabetic neuropathy symptoms

Aktív, instabil kardiovaszkuláris funkció: a. Tünetekkel járó ischemia, vagy b. Nem kontrollált, klinikailag jelentős vezetéses rendellenesség pl.

Modeling long-term diabetes and related complications in rats

Legalább 3. Myocardialis infarctus az 1. Bármely olyan aktív emésztőrendszeri diszfunkció, amely akadályozhatja a tabletták lenyelését vagy a vizsgálati készítmény felszívódását. Az egyidejűleg alkalmazandó gyógyszerek vagy szupportív kezelések bármelyike ellenjavalt.

diabetic neuropathy symptoms

Olyan beteg, aki nem akarja, vagy nem tudja betartani a protokollt, beleértve a 24 órás vizeletgyűjtést a vizelet fehérje-elektroforézishez a megadott időpontokban. A PFS elsődleges végpont definíciója: a randomizálás dátumától az IMWG válaszkritériumok szerinti betegségprogresszió PD első dátumáig vagy a bármely okból bekövetkező elhalálozásig eltelő idő, amelyik korábban bekövetkezik.