Diabetes insipidus guidelines


Belgyógyászati KlinikaBudapest, Korányi S. Grafika: Ángyán Gergõ Megjelenik negyedévente. A társaságok tagjai számára ingyenes. A folyóiratban megjelenõ közleményekrõl külön lenyomat A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

Azóta számos jelentõs új tanulmány eredménye látott napvilágot, mely szükségessé tette bizonyos részek újragondolását.

A mainstream vélemény természetesen részben helytálló abban az értelemben, hogy a cukorbetegség Diabetes Insipidus és a vesebetegség Valaki menüminta a 2. Töltse le ingyenes hírlevelünket! Fogyókúrás tabletták online áttekintése. Nagyon fontos, hogy egy 1-es típusú cukorbeteg tudja, mi a vércukorszintje, ha túl magas vagy alacsony szintet engedhet meg.

Az új ajánlás júniusában megjelent a Journal of Hypertension hasábjain. Szerzõ röviden összefoglalja az általa legfontosabbnak tartott szempontokat és újdonságokat felkeltve a figyelmet a lapunkban nemsokára megjelenõ magyar fordítás iránt.

Levelezési cím: Dr. Farsang Csaba Fõv. Tétényi u Tel. The new Guidelines were published in the June issue of Journal of Hypertension. The author summarizes the most important aspects and new recommendations with the intention of raising the interest for its translated Hungarian version to be published in the near future in this journal. Ennek egyik legtöbbet idézett kiadása ben jelent meg.

E publikáció széleskörû elismertségére és fogadtatására jellemzõ, hogy jelenleg több mint citációval vezeti a legtöbbet idézett orvostudományi közlemények listáját.

Megjelenése óta azonban számos új eredmény látott napvilágot 1. Ezek a diabetes insipidus guidelines számos változtatást tettek szükségessé, ezért a két európai társaság júniusában megjelentette az új ajánlást 2.

  1. Diabetes Insipidus és vesebetegség Valaki menüminta a 2. típushoz - A cukorbetegség egészsége
  2. The innovation methodologies topics particularly include but are not limited to : · Development of a disease progression model from a natural history cohort or other observational studies.
  3. Jó diabetes endokrinológus
  4. Diabetes insipidus guidelines endocrine society
  5. A cukorbetegség selymes kezelése

Az alábbiakban röviden összefoglalom ennek legfontosabb megállapításait. Az új ajánlás magyar fordításban is rövidesen megjelenik lapunkban.

diabetes insipidus guidelines

Kritikusan elemzi a publikált eredményeket. Nem írja kötelezõen elõ a teendõket, hanem a képzést és a továbbképzést tartja szem elõtt segítve az önálló véleményalkotást.

Igyekszik elkerülni a rugalmatlan beosztásokat és ajánlásokat.

Kenyeres Balázs dr.

Az új ajánlás tehát az elõzõnél jobban hangsúlyozza, hogy a teljes cardiovascularis kockázatot kell figyelembe venni. Az egyes kockázati besorolások közötti határ azonban nem tekinthetõ élesnek.

Nocturia in clinical practice | SCIENTIFIC JOURNAL OF THE

A hypertonia osztályozása lényegében nem változott, nem vettük át az amerikai beosztást. Nagyobb hangsúly került az ún. Álcázott hypertoniának nevezzük azt a kórformát, amikor a rendelõi vérnyomás normális, de az ambuláns vérnyomás ABPM-mel vagy otthoni mérésekkel ismételten magas.

A társult betegségek associated clinical conditions elnevezés helyett a minden vérnyomásszinthez tartozó legsúlyosabb kockázati kategória a megállapított cardiovascularis betegség established cardiovascular disease elnevezést kapta.

Ez tehát eltér a hazai Terápiás Irányelvekben lefektetettektõl. Az új ajánlás hangsúlyozza, hogy mind a systolés, mind a diastolés vérnyomás emelkedése jelentõs kockázattal jár, és idõskorban a pulzusnyomás jelentõsége is nagyobb hangsúlyt kapott. A hypertonia diagnosztikája fejezet részletesebbé vált és külön kiemelést kapott az otthoni vérnyomásmérés jelentõsége.

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA - PDF Free Download

Az utóbbi néhány évben megjelent fontos tanulmányok alapján a centrális vérnyomás meghatározása és jelentõsége is megfogalmazódott. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat és az eszközös vizsgálatok fejezete is kibõvült, s a laboratóriumi vizsgálatok javaslata is megújult.

Külön ajánlás foglalkozik a szubklinikus szervkárosodások subclinical organ damage részleteivel, mégpedig a szervi lokalizáció és a diagnosztikai tevékenység szerint. Érdekes és a szövegbírálók között is nagy vitát váltott ki az, hogy a szemfenék vizsgálatát csak a súlyos III. Az antihypertensiv terápia leglényegesebb elve, miszerint legfontosabb a vérnyomás célértékének elérése, nem változott.

A kezelésben nagy hangsúlyt kapott továbbra is a nem gyógyszeres terápia. A kezelés elkezdése a diabetes insipidus guidelines rizikóhelyzetétõl, s ezen belül a vérnyomásszinttõl függ. A kezelési stratégia taglalásakor külön indokolást kapott, hogy mikor javasolt monoterápiát pl. Ilyen vizsgálatokat az ARB-kkel már etikai okból nem lehetett végezni, de bizonyítékok sora mutatja, hogy ez a csoport is egyenértékûnek tekinthetõ az elõbbiekkel.

Természetesen a kezelés individualizálásának kérdése is nagyon fontos, hiszen az egyes gyógyszercsoportok között a farmakodinámiás hatás eltérésébõl adódóan jelentõs különbségek vannak. Hangsúlyozom diabetes insipidus guidelines a tényt, hogy az új ajánlásban a klinikai farmakológiai szemlélet jelentõs teret kapott.

Jó diabetes endokrinológus

Noha az evidenciák még nem tekinthetõk teljesen egyértelmûeknek, úgy tûnik, hogy az ACE-gátlók és az ARB-k összehasonlításakor a coronariabetegségek prevenciója tekintetében az ACE-gátlók, a stroke megelõzés szempontjából pedig az ARB-k kedvezõ hatása emelhetõ ki. Ugyanakkor az is említendõ, hogy a stroke prevencióban az ARB-k mellett a kalciumantagonisták, míg a szívelégtelenség és az új diabetes mellitus megelõzésében az ACE-gátlók és az ARB-k szerepe a legjelentõsebb.

A gyógyszer-kombinációk alkalmazásának hangsúlyozása jellemzõ az új ajánlásra.

diabetes insipidus guidelines

A speciális hypertoniás esetek kezelésére vonatkozó támpontokat ad az ajánlás az idõskori, a diabeteses, a metabolikus szindrómás, a cerebrovascularis betegségben szenvedõ, a kognitív diszfunkciós, a coronariabeteg, a szívelégtelenségben szenvedõ, a pitvarfibrilláló, a nem diabeteses vesebetegek és a nõbetegek kezelésére.

Kitér az oralis contraceptivummal kezelt, a hormonpótló terápiában részesülõ és a várandós hypertoniások terápiás problémáira is. Külön fejezetet szentel a rezisztens hypertonia, a hypertoniás sürgõsségi állapototok kezelésének, a társuló rizikófaktorok pl.

Utóbbiak között kiemelem az obstructiv alvási apnoe jelentõségének taglalását. A fentiekbõl kitûnik, hogy az új ajánlás szerepe a hypertonologus képzésben és továbbképzésben egyaránt kiemelkedõ jelentõségû, ezért részletes tanulmányozása nemcsak az e tekintetben már jártas, hanem a hypertonia iránt érdeklõdõ kollegáknak is melegen ajánlható.

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

Irodalom 1. M, Kjeldsen S. E, Strujker Boudier H. J, Zanchetti A Guidelines for the management of arterial hypertension. Ennek oka elsõsorban abban rejlik, hogy major vagy minor depresszióban az ischaemiás szívbetegség több rizikófaktora hypertonia, diabetes mellitus, dohányzás stb. Major depressziós epizód alatt fokozott a thrombosiskészség, romlik az endothelfunkció és kifejezetten emelkedett sympatoadrenalis aktivitás is igazolható. Nagyon valószínû, hogy ezen utóbbi eltérések magyarázzák, hogy a hosszú távú követéses vizsgálatokban a depressziós betegek kb.

Az ún. Újabb, de még megerõsítésre váró eredmények szerint a depresszió hatékony akut és hosszú távú kezelése nemcsak a szuicid, hanem a cardiovascularis és cerebrovascularis morbiditást és mortalitást is lényegesen csökkenti.

Kulcsszavak: depresszió, cardiovascularis betegségek, rizikófaktorok, antidepresszívum SUMMARY Evidence from many studies has demonstrated that depression egészségügyi cukorbetegség abba a kezelést an important role in the development of ischemic heart disease IHD and is associated diabetes insipidus guidelines an adverse prognosis in patients with IHD.

Depression confers a relative risk between 1. This increased risk for adverse clinical diabetes insipidus guidelines has been found to be independent of conventional risk factors, that is age, gender, hypertension, level of cholesterol, and smoking.

Depression has been diabetes insipidus guidelines to be an independent risk factor for the development of coronary artery disease, and also is associated with greater risk of mortality in patients with IHD. Several potential mechanisms have been suggested as being responsible for the increased risk of IHD in patients with depression, including hypothalamic-pituitary axis hyperactivity, autonomic nervous system dysfunction, and increased platelet reactivity, endothel dysfunction.

Adequate treatment of depression may reduce the suicid mortality, and may improve not only the diabetes insipidus guidelines symptoms, but the poor prognosis of depressed patients with ischemic heart disease.

Further investigations are needed to evaluate the vascular depression. Az ilyen ismérvek alapján diagnosztizált major és minor depressziók diagnosztikai validitása és reprodukálhatósága igen jó, ezen betegségek meghatározott genetikai-biológiai komponensekkel rendelkeznek, kezelés nélkül jól meghatározott rekurrens vagy krónikus lefolyást mutatnak, és meghatározott tehát specifikus farmakológiai és nem farmakológiai terápiákra gyógyulnak.

A nem kezelt depressziók miatt fellépõ komplikációk öngyilkosság, másodlagos alkoholizmus, tartós betegállomány, korai rokkantosítás, munkanélküliség stb. Bár a pszichiátriai betegek fokozott öngyilkossági, baleseti és cardiovascularis morbiditása és mortalitása régóta ismert volt, a depresszió és a cardialis betegségek közötti kapcsolatának finomabb részletei csak az utóbbi évtizedben váltak ismertté.

diabetes insipidus guidelines

Az elsõ objektív vizsgálat, amelyben a depresszió és cardiovascularis halálozás kapcsolatát elemezték, Malzberg, amerikai pszichiáter nevéhez fûzõdik 2. A szerzõ több mint ezer, involúciós melankólia mai terminológiával: késõi kezdetû unipoláris major depresszió miatt hospitalizált New York-i betegnél azt találta, hogy a cardialis eredetû halálozás nõknél 6 8-szor, férfiaknál 6-szor volt magasabb, mint a korban és nemben illesztett kontrolloknál 2.

A depressziós betegek fokozott cardiovascularis morbiditásának és mortalitásának kiemelt jelentõsége van idõskorú betegeknél, amikor a szív- és érrendszeri betegségek incidenciája amúgy is megnõ, és az öregedéssel együtt járó biológiai és pszichoszociális rizikófaktorok fokozott lehetõséget teremtenek az idõskori depresszió kialakulásának.

Weeke és Vaethmegelõzõleg pszichiátriai osztályon kezelt mániásdepressziós beteg diabetes insipidus guidelines éves követése során beteg halt meg, és a cardiovascularis, illetve öngyilkossági halálozásra vonatkozó standardizált mortalitási ráta SMR férfiaknál 1,60, illetve 22,21, valamint 1,23, illetve 12,49 volt 3.