Diabetes and heart arrhythmia. ‪Csaba Lengyel‬ - ‪Google Scholar‬


Cardiology

A carbutamid, tolbutamid, chlorpropamid valamint a gliclazid az ún. Kísérletes in vivo vizsgálataink bebizonyították, hogy az első generációs sulphonylureák potencírozzák a provokált arrhythmiákat 4,5míg a második generációs készítmények gátolják azok kialakulását.

cukor diabétesz második típusú kezelési módszerek bőrgyulladást láb cukorbetegség kezelésének

Klinikai megfigyeléseink jól alátámasztják ezt a tényt. Mindazonáltal nem ismeretes olyan bizonyíték a vércukorcsökkentő sulphonylureák két csoportjának eltérő hatásmechanizmusára, amely megfelelő magyarázatul szolgálna az ellentétes in vivo eredményekre.

Ezt a kérdést analizálandó, a vércukorcsökkentő sulphonylurea készítmények hatását vizsgáltuk meg és hasonlítottuk össze izolált nyúlszív preparátumokon 9. A vizsgált antidiabetikumok egyike sem befolyásolta a nomotóp, valamint junctionalis automatiát. A glibenclamid csökkentette a Purkinje rostok automáciáját, míg a többi szer inkább fokozta azt. Tovább vizsgálva a sulphonylureákat in vitro izolált bal pitvar- valamint jobb kamra készítményen, azt tapasztaltuk, hogy csak a glibenclamid fokozta dózisfüggően a vezetési időt, az effektív refrakter periódust, valamint az elektromos küszöböt 10míg a többi vegyület nem befolyásolta ezeket a paramétereket.

Ezek az adatok az alábbiakra engednek következtetni: 1 a glibenclamid kifejezett antiarrhythmiás hatással rendelkezik in vitro is; 2 a többi második generációs sulphonylurea vonatkozásában nincs az antiarrhythmiás hatásra elektrofiziológiai bizonyíték, csak in vivo tapasztalható; 3 az első generációs sulponylurea készítmények esetében nem mutatható ki kifejezett proarrhythmiás hatás in vitro, ugyanakkor azonban ezek a szerek in vivo serkentik a provokált arrhythmiákat.

Ссылок за год

Mindazonáltal az in vitro elektrofiziológiai vizsgálatok nem szolgálnak kielégítő magyarázattal a vércukorcsökkentő sulphonylureák két generációjának ellentétes cardialis hatásaira. A sulphonylureák membrán-csatornák iránti affinitásának összehasonlítása további lehetőséget rejt magában a két generációs vegyületek közötti ellentétes hatás tisztázásában. Mióta Sturgess diabetes and heart arrhythmia munkatársai 11 kimutatták, hogy a pancreasban a sulphonylurea receptor tulajdonképpen egy ATP-szenzitív kálium csatorna, megállapították, hogy a sulphonylureák kálium csatorna iránti affinitása különböző, hasonlóan a vércukorcsökkentő hatáshoz Az ATP-szenzitív kálium csatorna extrapancreatikusan is a szervezet számos szervében megtalálhatóezért a sulphonylureák ATP-szenzitív kálium csatornákra gyakorolt befolyásuknál fogva rendelkezhetnek közvetlen és közvetett cardialis, neurogen, illetve hormonalis hatásokkal.

diabétesz kezelés az infúzió nyárfa kéreg cukorbetegség 2 típusú gyógyszerkezelés

Fossett és mtsai 20 valóban azt tapasztalták, hogy a második generációs sulphonylureák affinitása a receptorhoz kötött ATP-szenzitív kálium csatornához jelentősen nagyobb a myocytákban, mint az első generációs készítményeké.

Mindazonáltal nincs bizonyíték arra, hogy az első és második generációs vegyületek ellentétes hatást gyakorolnának az extrapancreatikus kálium csatornákra, ami megmagyarázná az arrhythmia készségre gyakorolt ellentétes in vivo hatásukat.

A jelen vizsgálat eredményei szerint a második generációs sulphonylurea vegyületek potencírozzák a vagus ingerlés okozta vérnyomás-csökkenést.

University of Michigan Health System Summary: Could it be that when Ludwig van Beethoven composed some of the greatest masterpieces of all time that he was quite literally following his heart? Authors of an essay that appears in Perspectives in Biology and Medicine analyzed several of Beethoven's compositions for clues of a heart condition some have speculated he had. The rhythms of certain parts of renowned works, researchers say, may in fact reflect the irregular rhythms of Beethoven's own heart caused by cardiac arrhythmia.

A parasympathicus stimulus hatására kialakuló bradycardiát csak a glibenclamid fokozta, a többi vegyület nem befolyásolta. Ismeretes, hogy a hirtelen szívhalál jelensége gyakran megfigyelhető diabetes mellitusban, különösen autonom neuropathia fennállása esetén QT távolság megnyúlásával együtt járó neuropathiás esetek továbbá gyakran társulnak malignus ventricularis arrhythmiákkal Ezek figyelembevételével a fenti adatok igen fontosak és nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak.

A glibenclamid ugyanis diabetes and heart arrhythmia a cardialis innervatiót az autonóm idegrendszerre gyakorolt hatásánál fogva, hozzájárulva egyrészt a szer kedvező közvetlen antiarrhythmiás hatásához, másrészt pedig pozitívan befolyásolva, illetve ellensúlyozva a cardialis autonóm neuropathia következményeit.

élelmiszer szóda kezelésére a 2. típusú diabetes mellitus prosztatagyulladás diabetes

Fenti vizsgálatok eredményei alapján a különböző vércukorcsökkentő sulphonylureak különbözőképpen befolyásolják a cardialis autonóm idegrendszer müködését, nem kizárólagosan, de jelentősen hozzájárulva ezáltal ellentétes cardialis hatásuk kialakulásához. University Group Diabetes Program.

Citations per year

A study of the effects of hypoglycaemic agents on vascular complications in patients with adult-onset diabetes. Mortality results. Diabetes Suppl.

típusai kom a cukorbetegség és elveivel való bánásmód type 2 diabetes study 7news

Koltai M. Ballagi-Pordány G. Pogátsa G. Balant L. Pharmakokin 6: Arneimittelforschung Sturgess N. Lancet 2: Zini S. Schmid-Antomarchi H. Villar A. Pharmacodyn Buckingham R. Winkquist R. Eltze M. Amoroso S. Science Fosset M. Ewing D. Med Kahn J. Endocrinol Metab.